Rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp gofin

Nowe wzory najprawdopodobniej zaczną obowiązywać jeszcze w 2019 r.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,BHP,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,Dz.U.2003.169.1650 t.j.Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, w…


Czytaj więcej

Franszyza redukcyjna od kogo dochodzić

Franszyza integralna wynosi 80 zł.. Jeżeli zatem samochód zostanie uszkodzony w ten sposób, że naprawa będzie wiązała się z poniesieniem kosztu rzędu .Franszyza integralna bardzo często występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych.. Jakiś czas temu pojęcia franszyzy redukcyjnej .. Aby zrozumieć, czym dokładnie jest .Uzyskanie pełnej wysokości odszkodowania od ubezpieczyciela i sprawcy.. W ubezpieczeniu Szyb w AXA DIRECT, w przypadku wymiany szyby czołowej, franszyza redukcyjna każdorazowo wynosi…


Czytaj więcej

Elektroniczny certyfikat rezydencji wielka brytania

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 4 ust.. Co do zasady, płatnik podatku u źródła w celu skorzystania z preferencji wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinien dysponować certyfikatem rezydencji zagranicznego podatnika w postaci oryginału papierowego dokumentu.Przywileje te polegają na tym, że polski podmiot (będący płatnikiem) może zastosować korzystniejszą stawkę podatku lub nie pobrać podatku od określonego dochodu tylko wtedy, gdy będzie dysponować certyfikatem r…


Czytaj więcej

Czy aplikant może być pełnomocnikiem

Z przepisu art. 35[1] ustawy o radcach prawnych wynika, że aplikant radcowski zastępuje radcę prawnego a nie stronę.. Pozwala ono wskazanej osobie na występowanie przed sądem w imieniu mocodawcy.. 33 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. Art. 21 nie przewiduje już możliwości udzielenia substytucji aplikantowi radcowskiemu.§ 1.. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.. Od 1 lipca 2015 r. zrównane zostaną uprawnienia procesowe adwokatów i…


Czytaj więcej

Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu użytkowego

czy muszę w.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (rozłożenie na raty, umorzenie zaległości) .. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 16.. Dopuszcza się wyrażanie zgody (w formie pisemnej) na podnajem całego lokalu użytkowego w sytuacji, gdy najemcą jest osoba, która nakładem własnych środków, po uzyskaniu właściwych zezwoleń, powiększyła powierzchnię użytkową budynku poprzez zabudowę (adaptację) jego części na lokal użytkowy i nie rozliczyła z .„WNIOS…


Czytaj więcej

Czas na wyznaczenie terminu rozprawy

Złożyłam pozew z artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego (zmiana płci).. Z kolei, na podstawie art. 115 kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.Czasami zdarzają się sytuacje, w których niezależnie od nas samych, nie możemy stawić się na ustaloną rozprawę.. 348 kpk stanowi bowiem, iż rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki - czyli trudno dokładnie określić kiedy.. :cry: P…


Czytaj więcej

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną - forum

Budowa domu na działce rolnej Wszystko przez zmiany w przepisach, które zostały wprowadzone w roku 2016 i miały na celu ochronę ziemi rolnej przed wykupem spekulacyjnym oraz .Kiedy nie stać nas na zakup działki budowlanej, możemy nabyć grunty rolne i przekształcić je właśnie w działkę budowlaną.. Otóż od niespełna 3 lat dzierżawię ziemie 8,5Ha.. Mam okazję kupić działkę rolną 900 m2 tuż pod Warszawą za nieduże pieniądze.. Budowa domu na działce rolnej to potencjalnie dobry pomysł, pod warunkiem…


Czytaj więcej

Starostwo powiatowe wrocław wydział komunikacji druki

G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław.. 41 200 12 00, 41 200 12 08STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE / ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława / tel.. ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin.. Plac Piastowski 2.. Godziny otwarcia.. Starostwo Powiatowe w Wołowie.. Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1 , 12-200 Pisz , Tel.. (0-87) 425-47-01Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. KLIKNIJ >> ZAREZERWUJ TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY W WYDZIALE KOMUNIKACJIWydział Komunikacji w Radomsku - Najważnie…


Czytaj więcej

Wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy wzór

Komentarz Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.. (okazało się że nie rozliczył się z nich- a jestto spora kwota)?. Zgodnie z ustną umową (tak naprawdę za pośrednictwem gadu gadu) miał te pieniądze do 30 lipca 2009 roku.. Oczywiście do dnia dzisiejszego .Dołączyłem rowniez do paczki kopie listu.. Krok 4 Wezwanie musimy osobiście podpisać.Publikacje na czasie.. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem uniwersalny wzór wezwania do zapłaty…


Czytaj więcej

Skarga na zarządzenie referendarza o zwrocie wniosku krs

W przypadku wydania zarządzenia przez referendarza sądowego, składacie skargę na orzeczenie referendarza sądowego.. Odrzuceniem wniosku, np. wówczas, gdy taka sama sprawa już się toczy (np. organizacja omyłkowo złożyła taki sam wniosek po raz drugi, zanim ten pierwszy został rozpoznany), albo została rozpoznana.Na orzeczenie referendarza sądowego co do istoty sprawy, orzeczenia kończące postępowanie, a także orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1-11 kpc, przysługuje skarga do sądu rejo…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt