Allianz zgłoszenie sprzedaży samochodu

Sprzedaż samochodu z nieważną polisą OC jest legalna - jednak nowy właściciel nie może po prostu pojechać nim do domu, gdyż naraża się na wysoki mandat za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu.Wyjściem z tej sytuacji jest zakup krótkoterminowej polisy OC, która pozwoli mu poruszać się po polskich drogach w pełni legalnie przez 30 dni, dając mu czas na .Zgłoszenie sprzedaży samochodu nie tylko pozwoli Ci uniknąć różnych nieprzyjemności, lecz także da podstawę do ubiegania się o zwrot składk…


Czytaj więcej

Oświadczenie rodziców koronawirus

I dodaje, że rodzice chętnie je pobierają.rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.. W połowie marca, zgodnie z zaleceniem krajowych konsultantów w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej oraz pediatrii, a …


Czytaj więcej

Odprawa emerytalna - jak obliczyć kalkulator

We wrześniu pracownik odchodzi na emeryturę, w związku z tym mamy obowiązek wypłacić mu 6-miesięczną odprawę.. W tabeli został określony .Odprawa emerytalna - w jakiej wysokości i jak się liczy odprawę emerytalną.. Przysługuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw, tzw. pragmatyk służbowych regulujących prawa i obowiązki pracowników należących do określonych grup zawodowych, np. pracowników samorządowych czy nauczycieli.Kalkulatory.. W celu ustalenia wysokości przysługującej odp…


Czytaj więcej

Różnice inwentaryzacyjne zadania

Za pomocą inwentaryzacji ustalamy stan wszystkich rzeczowych i pieniężnych .Różnice inwentaryzacyjne.. Przeprowadzenie, a potem wyniki inwentaryzacji jednostka musi odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.Inwentaryzacja jest swego rodzaju kontrolą wewnętrzną, w wyniku której przedsiębiorca może wyjaśnić różnice pomiędzy stane…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia na zerowy pit dla młodych poniżej 26 roku życia

Na zakończenie należy zaznaczyć, że lista płac z zerowym PIT dla pracowników do 26 roku życia naliczana będzie już w .Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia - jak obliczyć i ile wynosi ulga dla młodych 2020?. Dzięki temu na skutek zerowej stawki .Zerowy PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia.. Aby skorzystać z zerowej stawki PIT w 2020 roku muszą jednak spełnić kilka warunków.Prezentujemy przykładową treść oświadczenia dla osób …


Czytaj więcej

Koszty postępowania skargowego na orzeczenie referendarza

Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.Referendarz sądowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn.. Koszty sądowe - brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu rejonowego rozpoznającego skargę na postanowienie referendarza sądo…


Czytaj więcej

Opinia biegłego lekarza sądowego wzór

Proszę pamiętać, że sam fakt, iż opinia, którą wydał w konkretnym postępowaniu biegły sądowy jest niekorzystna nie przesądza .Biegły sądowy, który jest lekarzem ma zadanie m.in. ocenić rozstrój zdrowia, naruszenia sprawności organizmu czy poniesionego uszczerbku na zdrowiu (stanowiącego jeden z czynników wpływających na określenie wymiaru odszkodowania).. Biegły sądowy psycholog.. Strona nie może zastępować biegłego sądowego - najlepsze nawet wyliczenia strony muszą zostać zweryfikowane przez …


Czytaj więcej

Potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów druk po niemiecku

Do WDT może jednak również dojść w ramach wewnętrznych działań jednej firmy, kiedy nie jest znany nabywca lub kiedy towary mają służyć innym niż dostawa czynnościom.. 0 strona wyników dla zapytania umowa na dostawę towarów wzór Już od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe wymogi w zakresie sposobu dokumentowania obrotu towarowego z innymi krajami UE.Wynikają one m.in. z nowelizacji rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 rozporządzeniem wykonawczym Rady nr 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r…


Czytaj więcej

Skarga do sądu administracyjnego

skarga do sądu administracyjnego wniesiona powinna być za pośrednictwem organu, którego działania lub bezczynność jest przedmiotem skargi, który to organ jest zobowiązany przekazać skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia sądowi (sądowi zostają także przekazane akta sprawy administracyjnej i odpowiedź na skargę).1.. Stosownie do § 3 ust.. Wniesienie skargi kasacyjnej powoduje, że sprawa podatkowa rozpatrzona będzie przez sąd wyższej instancji, tzn. przez NSA.Sąd administracyjny - sąd kon…


Czytaj więcej

Wybory prezydenckie 2020 głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika to udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i po 60. roku życia.. masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania, .. Od wczoraj przez internet można też złożyć wniosek o dopisanie do spisu lub wpis do rejestru wyborców.. Jeśli w zbliżających się wyborach prezydenckich chcemy oddać głos korespondencyjnie, to taki zamiar można zgłosić w urzędzie gminy lub przez internet do 16 czerwca br.. Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa można składać do 19 czerwca.. Marszałek Sejmu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt