Zestawienie obrotów i sald wspólnoty mieszkaniowej

Część II.. 5 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości .obrotów i sald kont analitycznych oraz zestawienia obrotów i sald.. Rok konczy się z dużą stratą.Zestawienie obrotów i sald 20.02.2020 Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 Dziennik wiodący GŁÓWNY Tylko pozycje niezerowe Jednostka Wszystkie jednostki Fundusz Wszystkie fundusze Zadanie Wszystkie zadaniasprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej, zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej…


Czytaj więcej

Sprostowanie protokołu z rozprawy sądowej jest ograniczone

stanowi wyraźnie, że strony i osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu pisemnego rozprawy lub posiedzenia, wskazując na nieścisłości lub opuszczenia.Na rozprawie sądowej, w sprawie, w której jestem stroną, dokładnie słuchałem, co było dyktowane do protokołu.. W tym samym terminie dopuszczalne jest sprostowanie protokołu rozprawy zakończonej postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie ( art. 394 § 1 ) oraz protokołów odpowiednich posiedzeń w postępowaniu…


Czytaj więcej

Rezygnacja ze szkolenia podstawowego w policji

akt II SA/Wa 779/09, który stwierdził: Żądanie zwolnienia ze służby w Policji jest oświadczeniem woli w rozumieniu zasad kodeksu cywilnego, a zgodnie z treścią art. 61 k.c.. W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z .. Egzamin dla wszystkich policjantów zakończył się sukcesem, co oznacza, że będą mogli samodzielnie realizować zadania służbowe w jednostkach organizacyjnych Policji.. 2, prowadzonego dla policjantów po służbie kandydackiej, ogólny wynik nauki stanowi su…


Czytaj więcej

Uchylenie zabezpieczenia majątkowego

Odrębności dotyczące zabezpieczenia majątkowego w Kodeksie karnym skarbowym Część materialno-prawnaNieczęsto sąd odwoławczy uchyla alimenty zasądzone postanowieniem o zabezpieczeniu przez sąd I instancji.. 1 Podobnie P.. Tematykę tę pogłębiło juŝ piśmiennictwo 2.. W założeniu ma ono zapobiegać ukryciu lub wyzbyciu się przez podejrzanego (oskarżonego) jego majątku i tym samym uchronić przed utrudnieniem lub udaremnieniem .Niezależnie od wysokości w jakiej zostanie orzeczone przez sąd poręczenie…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela do awansu zawodowego

z 2007r.Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego d…


Czytaj więcej

Druk opłaty akcyzy za samochód 2019

Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga!. W przypadku dokonania zakupu auta za granicą .Druk AKC-4/E niezbędny do opłacenia od 2017 roku akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy.. Należy zatem pamiętać, że nabywając samochód, płacimy kwotę netto a następnie, po powrocie do kraju, naliczamy 23% podatek od tej kwoty, który trzeba przelać na konto urzędu skarbowego.Jeśli jest inaczej, konieczne będzie opłace…


Czytaj więcej

Odmowa wydania zaświadczenia o niezaleganiu zus

Zaświadczenie nie jest aktem administracyjnym, stanowi samoistną formę załatwienia sprawy poprzez podjęcie czynności faktycznych.Temat: Odmowa wydania zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS Dostałam odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu.. Wzór wniosku płatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS S-72b) jest dostępny na stronie internetowej ZUS (www .Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (lub odmowa wydania zaświadczenia) - nie przesądza o istnieniu zobowiązania …


Czytaj więcej

Stwierdzenie służebności drogowej przez zasiedzenie

Występuje wtedy, gdy nieruchomość władnąca nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.nabyć przez zasiedzenie można tylko służebność czynną.. ebook Koszt dostawy już od 0.00.Zasady zasiedzenia reguluje kodeks cywilny w księdze drugiej.. W tym wypadu będzie to 30 lat, posiadanie - czyli korzystanie - łatwo wykazać.. Jako klasyczny można określić skargę negatoryjną, czyli powództwo o usunięcie urządzeń z nieruchomości albo ich przebudowę w jej obrębie.. Dotyczy to jednak wyłącznie służebnoś…


Czytaj więcej

Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.Egzekucja z wynagrodzenia za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje także inne składniki pensji tj. premie czy nagrody.. Wierzyciel powinien wybrać sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika.Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za…


Czytaj więcej

Ile można zarobić mając sklep zoologiczny

Karma i akcesoria dla zwierząt, jak np. Karma dla psów, karma dla kotów, drapak, obroża, akcesoria dla psów, akcesoria dla kotów12-tysięczne przychody mają być gwarantowane przez pierwsze pół roku - i to nie jako gotówka, tylko część rabatu zakupowego z działalności gospodarczej franczyzobiorcy w sklepie.. Podwyżki płac dotyczą niemal 57 tys. osób .Rewelacyjny debiut Allegro na giełdzie - ile można zarobić?. Dla uproszczenie przyjmieny pewnien model .Od 2020 roku pensja na start w Biedronce wyn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt