Uchylenie dozoru elektronicznego

Skazany naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 2.. 2. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy w całości Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.§ 1.. Zażalenie w tym przypadku nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.System Dozoru Elektronicznego w pytaniach i odpowiedziach.. Na podstawie przepisu art. 43 la § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.). Byłem w trakcie odbywania kary w tym właśnie system…


Czytaj więcej

Kosztorys ofertowy na remont dachu

Termin składania ofert cenowych: 09.06.2020 r. do godziny 10:00. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NAD SAL WIDOWISKOW ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, ul.Piásudskiego 39/41 INWESTOR : wiebodzi ski Dom Kultury ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin, ul.Piásudskiego 39/41 NARZUTYoraz kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i elewacji budynku nr 2 przy ul.. Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej na za…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o zdolności do pracy po zwolnieniu lekarskim

Oznacza to, że pracownica musi najpierw przedstawić pracodawcy zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające jej zdolność do pracy, a następnie może wykorzystać przysługujący jej .Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D", a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kodem „B".. Według art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, pracodawca powinien go …


Czytaj więcej

Kto płaci za pobyt w schronisku dla bezdomnych

- Jeżeli bezdomny posiada dochód niższy niż 634 zł, albo nie ma go wcale to gmina płaci całe 100 % za pobyt bezdomnego w schronisku.W ocenie Rezcznika brak ustawowego sprecyzowania wysokości odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, skutkuje wadliwym przyjęciem przez rady gmin, że dopuszczalne jest wobec tej grupy ustalenie innej, niż dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie .Informacja dotycząca zmian zasad …


Czytaj więcej

Sprawa w sądzie o wydanie paszportu

Małoletni staje się po prostu posiadaczem dokumentu, który umożliwia przekroczenie granicy oraz poświadcza dane osobowe w nim stwierdzone.Decyzja o odmowie wydania paszportu na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006r.. yyyy boi się,że będzie miał z nim utrudniony .ponadto w uzasadnionych wypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wnios…


Czytaj więcej

Czas na wyznaczenie terminu rozprawy

Złożyłam pozew z artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego (zmiana płci).. Z kolei, na podstawie art. 115 kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.Czasami zdarzają się sytuacje, w których niezależnie od nas samych, nie możemy stawić się na ustaloną rozprawę.. 348 kpk stanowi bowiem, iż rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki - czyli trudno dokładnie określić kiedy.. :cry: P…


Czytaj więcej

Zaproszenie na dzień mamy i taty tekst

w tytułach.. Mama i Tata idą na spacer, a ja przed nimi biegam i skacze Mama i Tata idą pod rękę, a ja im śpiewam taką pio.Teksty podziękowań dla rodziców mogą zostać umieszczone na statuetce lub dyplomie, które w przyszłości bez wątpienia staną się stałym elementem domowej ekspozycji w salonie lub sypialni.. Niosę dla mamy z ogródka kwiaty.. Zamów i odbierz za darmo w salonie empik ORYGINALNE.. godzina .Propozycje piosenek dla mamy i taty: linki do odsłuchania w tytułach.. PIOSENKA - „CO POWIE…


Czytaj więcej

Przekształcenie działki rolnej na rekreacyjną

Choć i to nie będzie sprawą łatwą.. Grunty rolne są często rozważanym przez nabywców indywidualnych, deweloperów czy przedsiębiorców miejscem pod budowę domu czy siedzimy firmy.. Ze względu na niższe ceny, wiele osób zdecydowało się na zakup gruntu rolnego z zamiarem przeznaczenia go pod budownictwo mieszkaniowe.. Nie dla wszystkich jednak działka siedliskowa to szansa na spełnienie marzenia o własnym domu.. Przekształcenie, czy też potoczne „odralnianie" odbywa się na dwa sposoby: Przekształce…


Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie obozu sportowego

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp.. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku .Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Przez sport do zdrowia 2018" strona 1.. Tabela wysok…


Czytaj więcej

Dofinansowanie stołówek szkolnych 2020

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie będzie mogło być przyznane na zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, doposażenie i adaptację tych działających oraz tych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione.WYNIKI NABORU 2020 Umiejscowienie (ze względów technicznych) formularza wniosku w karcie usługi „Dotowanie szkół i placówek niepublicznych" pozostaje bez znaczenia.. Decyzję o przyznaniu dotacji na poprawę standardu funkcjonujących stołówek otrzymały: Szkoła Podstawow…


Czytaj więcej