Zaświadczenie lekarskie dla studenta druk

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.. Orzeczenie lekarskie jest również dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby (jego lub w określonych sytuacjach .Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu.. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), certyfikat .Studenci często otrzymują od lekarzy zaświadczenia o chorobie, które są wystawiane na formularza…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt