Generali oświadczenie o statusie fatca

Złożenie Oświadczenia o statusie FATCA możliwe jest za pośrednictwem: telefonu pod numerem 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu, serwisu .3.. Oświadczenie o statucie FATCA Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.Oświadczenia o statusie FATCA Posiadam rezydencję podatkową w USA TAK NIE Posiadam obywate…


Czytaj więcej