Uznanie kwalifikacji nauczyciela przez dyrektora 2019

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).b) opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego lub zatwierdzenia przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego - w przypadku informacji o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust.. Agnieszka Rumik-Smolarz.. 1 ustawy - Prawo o…


Czytaj więcej