Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze sanepid jak wypełnić

Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.. ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy pdf.. jest to jedno z najczęściej zadawanych przez Was pytań.. W przypadku odziedziczenia nieruchomości, lub uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób na drodze sądowej (np. sądowego zniesienia współwłasności) - musimy dokonać wpisu w księdze wieczystej.By wprowadzić zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś…


Czytaj więcej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze sanepid wzór

Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.. po zakończeniu prowadzenia działalnościWniosek o wpisanie zmian do rejestru Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać: 1. dane wnioskodawcy 2. tytuł i numer rejestru 3. nowe dane podlegające wpisowi Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, dokumenty wykazujące przejście praw do tytułu).. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia o bezpieczeństwie ży…


Czytaj więcej