Wzór uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły 2020

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na r.szk.. Mikołaja Kopernika w Bolszewie" w roku szkolnym 2019/2020, składam wiosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dzieckaW ciągu 7 dni od terminu wywieszenia listy rodzice lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.. Dalej czekamy na uzasadnienie komisji rekrutacyjnej.. Po otrzymaniu uzasadnienia w ciągu 7 dni rodzic lub kandydat pełnoletni może wnieść odwołanie do .Wniosek o pr…


Czytaj więcej

Wzór uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do liceum 2019

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020r.. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskałWzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznali 31 lipca.Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola S…


Czytaj więcej