Kto ponosi koszty sądowe przy ugodzie

W wyniku zawarcia ugody powód może cofnąć pozew i w ten sposób spowodować umorzenie postępowania.Koszty więc będą rozdzielone stosunkowo - 70% dla powoda, 30% dla pozwanego.. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. z 2018 r. poz. 300; dalej jako: KSCU) dotyczy wyłącznie ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem - uznał w uchwale Sąd Najwyższy.. Przeczytaj!kto pokrywa koszty sądowe przy ugodzie - napisał w Sprawy rodzinne: Witam.Żona wniosła o r…


Czytaj więcej