Pozostawanie w gotowości do pracy

Kwestię tę reguluje art. 151.5.. Ministerstwo zaleciło jedynie, by nauczyciele przygotowali uczniom "materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu".W gotowości" pomiędzy pracą a czasem wolnym - biznes.interia.pl - Dla niektórych pracowników aktywność zawodowa nie ogranicza się do dnia roboczego.. Aby dany okres czasu można było uznać za czas pracy muszą więc zostać spełnione dwie przesłanki: pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy - przez dyspozycję należy rozumieć .Czy w…


Czytaj więcej