Ugoda administracyjna praca licencjacka

Niemniej, z chwilą wprowadzenia zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego, sytuacja ta uległa zmianie i coraz częściej poddaje się analizie zasadności stosowania w postępowaniu .> Wstęp Kryterium władztwa Kryterium skutku prawnego Kryterium stosunku do obowiązującego prawa Kryterium charakteru działania prawnego Kryterium sfery skutku prawnego Kryterium adresata skutku prawnego Akt normatywny Akt administracyjny Ugoda administracyjna Uznanie administracyjne Umowa cywilnoprawna Umowa pu…


Czytaj więcej