Przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców zus

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego a decyzja organu podatkowego .. Z chwilą dokonania działu spadku, odpowiedzialność solidarna ustaje.Brak takiego spisu uniemożliwia prawidłowe prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na spadkobiercę, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, która ma również zastosowanie do zaległych składek ZUS.. Przepisy określają możliwości uwolnienia się od nich poprzez odrzucenie spadku lub jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwent…


Czytaj więcej