Wniosek o szacowanie szkód łowieckich 2020

Zgłoszenie szkody łowieckiej: Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym", zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich.. W łowieckim roku gospodarczym 2017/2018 kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 90 850,3 tys. zł, tj. o 13 687,4 tys. zł (17,7%) więcej niż w roku gospodarczym 2016/2017 oraz o 17 339,5 tys. zł (23,6%) więcej w porównaniu z rokiem 2015/2016.Wniosek o szacowani…


Czytaj więcej

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich 2020 pdf

Zgodnie z prawem łowieckim, które reguluje sprawy dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, każda osoba ma prawo o ubieganie się o wypłatę odszkodowania za powstałe szkody łowieckie w plonach.. z 2019 r., poz. 776)Szacowanie szkód łowieckich Od 1 kwietnia tego roku weszła w życie ustawa o zmieniająca Prawo łowieckie.. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych z dnia 16.04.2019 r. a) Protokół oględzin b) Protokó…


Czytaj więcej