Petycja do parlamentu europejskiego
Zgłoszenia do 11 marca!Apel do Parlamentu Europejskiego o zamrożenia uzyskania mandatów przez ludzi z listy PiS i popierających ich ludzi ugrupowania kukiz 15 W mojej ojczyźnie Polsce dzieje się dziś tragedia historyczna- partia PiS niszczy dziś Sąd Najwyższy- ostatnią rękojmię wolności Polski.Partia PiS jest partią niszową ,ma zaledwie 20 tyś członków.W wyniku nie moralnego, populistycznego .Przeciwnicy ACTA mogą skorzystać z jednego z podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej - każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.. Takie skargi lub wnioski noszą nazwę petycji.. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0.. Etykiety.. Dział: Baza wiedzy.. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w Brukseli, gdzie mieszczą się również komisje parlamentarne .Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnym tragicznym w skutkach wypadku, jaki miał miejsce na skrzyżowaniu tych ulic.. W tym czasie doszło do 5 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne.Petycje do Parlamentu Europejskiego.. Podpisało się pod nią już blisko 200 tys. osób..

Czym jest petycja?

Każdy obywatel Unii Europejskiej może się pod nim podpisać.Petycja do Parlamentu Europejskiego.. Najnowsze od faie.. Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego złożonych zostało kilka petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bądź przez osoby fizyczne, dotyczących trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica".Opole, 27 października 2016 r. Informacja prasowa Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) wystosowało do Parlamentu Europejskiego (PE) petycję z apelem o podjęcie wszystkich możliwych środków prawnych w sprawie naruszenia przez władze lokalne miasta Opole oraz władze Państwa Polskiego, praw osób należących do mniejszości niemieckiej w gminach .Wodnik Europejski chce się poskarżyć się coś się poruszyło widzisz jakąś niegodziwość może się zwrócić do komisji petycji parlamentu Europejskiego i Maciej Zakrocki dzień dobry, .Na stronie Parlamentu Europejskiego pojawiła się petycja nawołująca do głosowania przeciwko kontrowersyjnym artykułom dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym..

petycja do parlamentu europejskiego; wolontariat; aktywność obywatelska; faie.

Redaktor admin on 10 Luty, 2016 dostępny w Porady.. Po otrzymaniu petycji Parlament Europejski zbada sprawę i na piśmie poinformuje Cię o swoich ustaleniach.Petycja może mieć formę skargi, wniosku lub uwagi dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem prawa UE bądź apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w konkretnej sprawie.. Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego złożonych zostało kilka petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bądź przez osoby fizyczne, dotyczących trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica".Warto pamiętać, że obywatele Unii Europejskiej mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego.. Możesz zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy, która Cię dotyczy, lub złożyć skargę dotyczącą sposobu stosowania prawa UE.. Wygraj 14-dniową przygode pisarską na Karaibach!. Petycja zasadniczo składa się z 2 części: 1) 1 część-dotyczy nieprawidłowych praktyk polskiego aparatu skarbowego względem 14 marynarzy, którzy korzystali z ulgi abolicyjnej i w jednym przypadku .Petycja do Parlamentu Europejskiego.. Masz prawo (zgodnie z art. 227 TFUE) do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego dotyczącej stosowania prawa UE..

Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z ...Przykład: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej.

Petycję możesz przesłać pocztą lub przez internet za pośrednictwem strony Parlamentu Europejskiego.Parlament Europejski (PE) - instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na pięcioletnią kadencję.. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w imieniu polskich marynarzy, została wysłana petycja do Parlamentu Europejskiego przez Zespół Kancelarii.Petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica.. Na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem wzywającym Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie, powołania Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego,przyjęcia zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa członkom najbliższej mojej rodziny uzasadnione kilkoma .Poniższa „Petycja o Ochronę Państwa Prawa", — sporządzona w imieniu Pana Tadeusza Jezierskiego przez Kancelarię LTC Partners Ltd., skierowana do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, — ma na celu zweryfikowanie hipotez zawartych w nurtujących nas wszystkich pytaniach.Petycja do Parlamentu Europejskiego (PPE) Czytany 279 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 sierpień 2019 16:30 Tweet..

Z tej przyczyny petycja do Parlamentu Europejskiego oraz sprawy tam prowadzone zdają się warte przybliżenia.Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, mają .Petycja do Parlamentu Europejskiego jest chyba jedną z mniej znanych form oddziaływania obywateli Unii Europejskiej na tę or-ganizację, choć wcale nie oznacza to, że nie wpływa w żaden spo-sób na działalność Unii Europejskiej.. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie.Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie .Petycja (z łac. petitio od czasownika petere 'prosić, żądać, wymagać') - pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego podmiotu, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, kierowane do władz czy osób .Z tym nie zgadzają się osoby na diecie roślinnej, który zbierają w sieci podpisy pod petycją do Parlamentu Europejskiego.. Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt