Druki osp na zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie na temat określony przez organ je zwołujący (np. zmiany w statucie).SCENARIUSZ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 1.. Na zebranie w licznym gronie stawili się druhowie zwyczajni OSP, MDP, oraz zaproszeni goście w składzie:zebrania sprawozdawczo-wyborcze w naszych osp Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego.. W zebraniu uczestniczyło 30 osób.. Na zebraniu oprócz sprawozdań i planów na przyszły rok, odznaczono również członków za wysługę lat oraz wybrano nowy zarząd.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze W minioną niedzielę odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze, dlatego w małym skrócie przedstawiamy jego przebieg.. Przewodniczący Zebrania przystępuje do spraw proceduralnych:Druki obowiązujące.. wniosek na dopłatę do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z Jednostki OSP.. Zapraszamy do udziału wszystkich członków oraz sympatyków kamienickiej straży.Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu informuje, że w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Orzysz.Zarząd Oddziału Gminnego informuje iż na stronie internetowej Zarządu Oddziału Głównego Z OSP RP w Warszawie są udostępnione druki na kampanie sprawozdawczo-wyborczą 2016-2020. druki udostępniamy poniżej..

Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.

Zapraszamy wszystkich członków OSP w Drogini.. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej (3str.). Uwagi organizacyjne: (na podstawie wzorcowego statutu OSP) 1.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego (3str.). Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ; Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowejDruki obowiązujące.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.) Zał.. Aktualny KRS KRS - Rejestr stowarzyszeń KRS - Rejestr przedsiębiorców.. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP - INFORMACJA a.Druki na Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP.. Zebranie otwarł ustępujący prezes dh. Stanisław Chmura który przywitał przybyłych gości, po czym oddał głos przewodniczącemu zebrania.. Protokół i sprawozdanie Komisji Mandatowej.Szanowne Druhny i Druhowie.. Zebranie tradycyjnie zaczęło się od włączenia syreny dla zapominalskich.Zebranie sprawozdawczo - wyborcze W dniu 19.03.2016 o godzinie 17:00 w świetlicy OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki..

W dniu 23.01.2016 o godz. 17.30 odbędzie sie zebranie sprawozdzawczo-wyborcze.

Proponuje dokonanie wyboru przewodniczącego Zebrania.. Druki na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2020 roku.. Na zebraniu zostaną omówione między innymi sprawozdania z działalności jednostki, sprawozdania finansowe, podsumowanie roku 2015 .Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2020 roku NOWE!. Plan działalności OSP na 2016 rok.. Przypominam, że kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych trwa do końca marca 2016 roku.. Po dokonaniu wyboru oddaje mu głos i prosi o dalsze prowadzenie Zebrania.. Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2015 oraz planów na rok 2016 i udzieleniu absolutorium przyszedł czas na wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej .Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zobacz wszystkie zdjęcia (11) Dnia 20 lutego 2016 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie, w którym uczestniczyło 44 druhów i druhen oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu bryg.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP KSRG Wojciechów odbędzie się tradycyjnie już w Tłusty Czwartek dnia 4 lutego o godz. 17:00 w remizie OSP Wojciechów..

Zebranie walne nadzwyczajne zwołuje również Zarząd OSP w sytuacji:Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Legitymacje Strażaka OSP Strażackie memy piracidrogowi.pl .Zebranie sprawozdawczo- wyborcze W dniu 6 lutego 2016 roku w naszej remizo- świetlicy odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze za rok 2015.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o: miejscu, terminie i porządku obrad.. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.Zebranie sprawozdawczo - wyborcze W dniu 19.03.2016 roku o godz. 16.45 w Remizie OSP Trzebiatów odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze.. Przewodniczącym zebrania został Prezes OSP Marian Oskwarek.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego Kotwica w Korniku zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „KOTWICA" w Kórniku (Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.04.2015 r.)W sobotę 13.02.2016 r. o godz. 1700 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.. Zamieszczone druki na Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP są drukami wzorcowymi.Ochotnicze Straże Pożarne mogą je wykorzystywać z jednoczesnym dostosowywaniem ich treści do zapisów we własnych Statutach OSP.Druki na zjazdy powiatowe Druki na zebrania sprawozdawczo-wyborcze Uchwała ZG ZOSPRP w sprawie przeprowadzenia kampanii spraw-wyb.. Wnioski na .W niektórych OSP nadzwyczajne walne zebrania zwołuje się w połowie roku, żeby przedstawić członkom wyniki półrocznej działalności OSP i poznać ich zdanie na temat prowadzonej działalności..

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, społeczność Wojciechowa i okolic oraz druhów z innych jednostek na najważniejsze zebranie dla wojciechowskich strażaków.

na stronie jednostki OSP.pl.. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze rozpoczyna Przewodniczący Koła.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.). 28 członków zwyczajnych, 1 gość w osobie Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg.Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze W dniu 10 stycznia br. o godz. 8:15 w budynku OSP KAMIENICA odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2015.. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP - INFORMACJA a.Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków straży, sympatyków oraz osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi OSP na zebranie sprawozdawczo - wyborcze do świetlicy wiejskiej w Polańczyku dnia 16 stycznia 2016 roku o godzinie 17:00.Serdecznie zapraszamy!Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.. Dla ułatwienia w/w.. Wnioski na dofinansowanie NOWE!. Druki zamieszam w formacie .doc (word), tak więc można ja pobrać i edytować.. Informuje o celu (celach) Zebrania.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym (1 str.) Zał.. Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2016 rokuZebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Bolminie W dniu 5 marca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie.. przed XIII Zjazdem Krajowym Związku OSP RP2) Zebranie sprawozdawczo - wyborcze (co 5 lat), 3) Zebranie nadzwyczajne.. e raz przypominamy, że druki do sporządzeni sprawozdaa finansowycń h na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały dostarczone do ROD przez okręgowe zarządy PZD.Aktualności » Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 25-01-19 W sobotę 26.01.2019 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok oraz wybory nowego zarządu w naszej jednostce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt