Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu
Postanowienia umowy sprzedaży w przypadku, gdy obie strony występują jako osoby prywatne, może modyfikować przepisy dotyczące rękojmi za wady.. Wśród możliwych modyfikacji znajdują się także przepisy dotyczące rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, które mogą być ograniczone, a nawet wyłączone.Przy czym wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym.. Jej zasady ustalone są w ustawie.. Kupujący z kolei musi okazać tę umowę jako jeden z dokumentów wymaganych do dopełnienia formalności, związanych z rejestracją samochodu.Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej .Przy czym za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnych (zawiera umowę sprzedaży) niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową czy gospodarczą.. "Sprzedawca posłuży się następnie niniejszą umową, by wyrejestrować samochód, który sprzedał.. Ustawa ta ustanawia szeroki zakres odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar nie będzie zgodny z umową..

Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu.

Jeśli odkryjesz wadę samochodu we wskazanym okresie, powinieneś sformułować roszczenie w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady.Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej .Sprzedaż samochodu: czy umowa może modyfikować odpowiedzialność sprzedawcy?. Nawet po wyłączeniu rękojmi kupujący nie jest całkiem pozbawiony praw - jeśli okaże się, że sprzedawca oszukał go z premedytacją, i tak ponosi za to odpowiedzialność.. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w sytuacji gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę fizyczną, np. przekręcił licznik.Nie można zatem korzystać z rękojmi za to, że w pojeździe jest zużyta dana część eksploatacyjna, która ma prawo się zużyć przy określonym wieku lub przebiegu pojazdu.. Kupujący może wrócić nawet po dwóch latach i zażądać zwrotu części albo całości zapłaconej kwoty.. 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.Oczywiście zawsze należy bardzo dokładnie i bez pośpiechu zapoznać się z treścią umowy sprzedaży..

Rękojmia obowiązuje zawsze przy sprzedaży jakiejkolwiek rzeczy.

Zawsze też odpowiedzialność tę strony mogą .Jeżeli sprzedaż miała miejsce pomiędzy osobami fizycznymi, strony mogą wyłączyć, skrócić lub rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji).Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.. Ważne!Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej .Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku rękojmi.. Dla prywatnego sprzedawcy ważne jest, żeby już na etapie podpisywania umowy ustalić zakres ewentualnej odpowiedzialności za wady auta..

Będzie również potrzebna przy zgłaszaniu sprzedaży auta ubezpieczycielowi.

W przypadku umów konsumenckich zasada ta zostaje ograniczona - modyfikowanie bądź wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy jest niemożliwe.Rękojmia na samochód używany.. 1.Sprzedaż używanego samochodu przez konsumenta nie oznacza, że po transakcji uniknie odpowiedzialności, gdy pojazd miał ukryte wady.Podkreślenia wymaga, że zapis art. 108a ust.. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.wyłączeniu rękojmi, co oznacza, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na tej podstawie.. Samochód jest sprawny, w dobrym stanie technicznym, .Wyłączenie rękojmi przy umowie sprzedaży TestHub.pl , 7 miesięcy temu Czytano 5 min 268 Zakup samochodu używanego można podzielić na kilka etapów, pośród których wyróżnić możemy między innymi: poszukiwania, oględziny oraz zawarcie umowy.Przy takiej sprzedaży można w umowie wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.. Uważaj na niekorzystne zapisy w umowie sprzedaży MARCIN ŁOBODZIŃSKI • dawno temu • 41 komentarzy Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że samochód używany kupiony od osoby prywatnej jest objęty rękojmią.Jeszcze mniej osób korzysta z praw do reklamacji, zwłaszcza gdy widzą zapisy w umowie sprzedaży, które teoretycznie to wykluczają.Sprzedaż samochodu, wyłączenie rękojmi ..

Czy istnieje sensowny i legalny sposób na wyłączenie rękojmi przy takiej sprzedaży.

Natomiast dwie najczęściej występujące wady, których sprzedający nie może nie uznać, to zaniżony przebieg i ukryta, powypadkowa przeszłość samochodu.Druga sytuacja, w której wyłączenie roszczeń jest bezskuteczne, ma miejsce w przypadku , gdy w przy zawieraniu umowy sprzedawca zataił podstępnie istnienie wady przed kupującym.. Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje wyłączenie rękojmi w niektórych przypadkach (Art. 558.. To oznacza, że strony mogą również wyłączyć obowiązywanie przepisów o rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.Trochę inaczej jest przy zwykłej sprzedaży, która cechuje się znaczną możliwością modyfikacji treści stosunku prawnego łączącego sprzedawcę i kupującego.. Modyfikacje mogą być czynione pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy zwykłymi osobami (na przykład przy sprzedaży samochodu przez osobę prywatną), właściwie to w każdej możliwej konfiguracji, o ile kupującym nie jest konsument.Witam serdecznie Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość wyłączenia lub ograniczenia rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej.. wyłączenie lub ograniczenie rękojmi jest bezskuteczne.W umowach sprzedaży, w których kupujący nie jest konsumentem, możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.. Obecnie mam zamiar ten samochód sprzedać.. Umowa między stronami może być ukształtowana wedle ich woli.. Jeżeli sami sprzedajemy swój stary samochód naprawdę warto i należy to zrobić.. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).. Tak jak do pana Jarka, który po sprzedaży 14-letniego Volkswagena dostał pismo z kancelarii prawnej - kupujący jeździł, a teraz chce odstąpienia od umowy, bo zepsuła się klimatyzacja.Powyższe oznacza tyle, że kupujący musi na piśmie, listem poleconym oświadczyć sprzedającemu, które z uprawnień wynikających z rękojmi wybiera oraz wskazać podstawę skorzystania z rękojmi (wadę).. Wtedy, zgodnie z art. 558 § 2 k.c..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt