Podatek u źródła 2020 jakie usługi
Od początku 2019 roku zmieniły się istotnie przepisy dot.. Oznacza to, że katalog usług podlegających WHT jest otwarty, co rodzi wiele niepewności.. 12.Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają w szczególności przychody z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust.. Aktualizacja: 14.04.2020. tytułów.. Ponieważ .Natomiast podatek zryczałtowany (u źródła) najlepiej ująć w księgach rachunkowych na odrębnym koncie przeznaczonym do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z tytułu W związku z powyższym usługi niematerialne powinny być starannie .Podatek u źródła od usług marketingowych.. Przedsiębiorcy, którzy kupują produkty lub usługi od zagranicznych podmiotów powinni sprawdzić, czy dotyczy ich podatek u źródła.. podatku u źródła.. Najwięcej problemów w praktyce sprawia określenie jakie usługi niematerialne podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.. Aktualnie coraz więcej firm poszukując nowych rynków zbytu rozszerza swoją działalność, podejmując współpracę nie tylko z kontrahentami z UE ale również z państw trzecich, w szczególności w zakresie usług doradczych.Podatek u źródła - jakie usługi obejmuje?. Zagraniczny kontrahent wykonał na rzecz polskiej spółki usługi doradcze za 1000 euro.Zmiany w podatkach, najczęściej w dół, nie w górę Tutaj najczęściej obowiązuje zasada obniżania stawek podatku („równania w dół") - w przypadku pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich z trzech stawek podatku VAT: 5%, 8% i 23%, zależnych od daty przydatności do spożycia, na stawkę 5%.Niepobranie podatku lub zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła..

podatku u źródła.

Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy.. Nierzadko zdarza się, iż usługi te nabywane są od podmiotów zagranicznych.Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2019 r. 9 Dyrektor KIS uznał, że wynagrodzenie z tytułu usługi pośrednictwa, jako obejmującej całość procesu zakupowego, podlega podatkowi u źródła, gdyż jest to usługa podobna do usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz badania rynku 10.Przeczytaj także: Zagraniczne usługi doradcze z podatkiem u źródła?. Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.23.10.2020 12:02 Lokale gastronomiczne zamknięte na 2 tygodnie - kolejne obostrzenia dot.. Covid-19 .. Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie podatku u źródła (WHT).. Pozwalają bowiem przedsiębiorcy na pozyskanie nowych kontrahentów i rozszerzenie rynków zbytu.. Usługi doradcze natomiast nie zostały nigdzie odrębnie wymienione.. Zgodnie z tymi przepisami przychody uzyskane rzez firmy lub osoby nie mające miejsca zamieszkania (siedziby) na terenie Polski wymagają pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego wynoszącego 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji).Analogiczny zapis jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 21, ust.. Nabywając niektóre usługi u zagranicznego kontrahenta (np. oprogramowanie), przedsiębiorca powinien się zatem zastanowić, czy w związku z ich zakupem nie będzie zobowiązany do wypełnienia dodatkowych obowiązków oraz czy będzie musiał odprowadzić podatek u źródła.Podatek u źródła w polskich przepisach prawa umocowany jest w przepisach ustawy o PIT (Art. 29, ust..

Jakie usługi są nim objęte?

Konsekwencje odczują polskie firmy .WSA w Krakowie w wyroku z 17.07.2014 r., SA/Kr 865/14, uznał, że nie trzeba potrącać podatku u źródła od wynagrodzenia płaconego za usługi prawnicze wykonane w Japonii i Wielkiej Brytanii, podobnie WSA w Warszawie w wyroku z 16.07.2014 r., III SA/Wa 430/14, dotyczącym zagranicznych usług doradztwa prawnego i podatkowego).. Dlatego też te ostatnie zalicza się do dochodów przedsiębiorstw, dzięki czemu polska firma posiadając certyfikat rezydencji włoskiego kontrahenta nie musi pobierać podatku u źródła .Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych.. Jak go obliczyć?. Podatek u źródła (ang. withholding tax) dotyczy tylko wybranych transakcji określonych w przepisach.. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego opłata za wynajem centrum danych (usługi hostingu) nie podlega regulacjom dotyczącym podatku u źródła.Podatnicy zobowiązani do odprowadzania do urzędu skarbowego podatku u źródła powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany w przepisach podatkowych w tym zakresie, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone rozwiązania w znaczący sposób komplikują bowiem zasady pobierania daniny od wpłat na rzecz zagranicznych kontrahentów.Należy zwrócić jednak uwagę na ostatnią część przepisu, gdzie ustawodawca wskazał, że podatkiem u źródła objęte są także usługi „o podobnym charakterze"..

Podatek u źródła - jakie należności podlegają WHT?

W zakresie, w jakim pobrany podatek „u źródła" jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składana jest deklaracja PIT-8AR, natomiast jeżeli podatek jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, składana jest deklaracja CIT-10Z.. Czym jest należyta staranność w VAT?. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emerytury27.10.2020 Podatki 2020: Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień bez podatku PIT; 27.10.2020 Podatki 2021: Stawki minimalne podatku od środków transportowych bez zmian; 27.10.2020 Nowa antykryzysowa tarcza branżowa.. Zgodnie z art. 21 ust.. W przypadku usług .Podatek u źródła - planowane zawieszenie do końca czerwca 2020 Pomimo już dwukrotnego odraczania wejścia w życie części przepisów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT), wszystko wskazuje na to, że obowiązek ich stosowania zostanie po raz kolejny przesunięty.Usługi hostingu a podatek u źródła..

Podatek u źródła dotyczy tylko niektórych transakcji.

Często spotykanym przypadkiem jest zakup za granicą przez polskiego przedsiębiorcę licencji na .Usługi świadczone przez nierezydentów muszą być kontrolowane pod kątem możliwości powstania obowiązku poboru podatku u źródła.. Usługi o charakterze marketingowym są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów usług.. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP) w zakresie podatku u źródła (ang. Withholding Tax - WHT), niepobranie podatku lub zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła, w odniesieniu do płatności, w części w jakiej ich łączna kwota wypłacona na rzecz .Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. Podatek u źródła - obowiązki w przypadku należności powyżej 2 mln PLN 11.. W odróżnieniu od dotychczasowych zasad, polski przedsiębiorca będzie pobierał i wpłacał podatek u źródła do urzędu skarbowego.Podatek u źródła a usługi reklamowe od kontrahenta zagranicznego.. Podatek u źródła nie dotyczy jednak wszystkich przeprowadzanych transakcji, które nie przekraczają wartości 2 mln złotych, ale tylko tych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych.Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone do 30 czerwca 2020 r. 8 stycznia 2020 r. 30 grudnia 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust.. Podatek u źródła - jak dochować należytej staranności i przygotować procedurę WHT?. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Rozwiązania, które wchodzą w życie w 2019 r., w znaczący sposób komplikują zasady poboru daniny od wypłat na rzecz zagranicznych kontrahentów.. Projekt ustawy już w Sejmie; 27.10.2020 KAS rozszerza usługę umawiania wizyt w skarbówce; 27.10.2020 Zwolnienie z opłacania składek - przekaż deklaracje .. Należą do nich m.in.:Płatnikiem podatku u źródła jest polskie przedsiębiorstwo, które wypłaca należności z ww.. 1 ustawy o CIT, osiągane przez podatników .Podatek u źródła 2019 - poradnik.. (CIA 2020) Kongres .Niektóre usługi, mimo że są świadczone przez podmiot zagraniczny, mogą być opodatkowane w Polsce.. Część firm skorzysta ze zwolnień, które są uwzględnione w Ustawie [1] lub w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, część będzie musiała postarać się o uzyskanie przez kontrahenta .Know-how jest zaliczany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami do należności licencyjnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt