Druk oświadczenia majątkowego radnego
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2018-03-07 (Tomasz Buś) Data udostępnienia (Udostępniający): 2018-03-07 11:54:32 (Krzysztof Niemiec)Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałychJak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych.. Artykuły: Druk oświadczenia majątkowego radnego - do pobrania; Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby .Jak zadać pytanie; Korzyści.. data utworzenia strony: 23-11-2018 | 12:46 data ostatniej modyfikacji: 23-11-2018 | 14:42 Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego.. Chodzi o rozporządzania ws.. Tomasz Karcz 2020-01-02 drukuj.. .Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta .. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia .Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Oświadczenia majątkowe: radnego gminy..

Korekta oświadczenia majątkowego radnego.

Pytanie: Zgodnie z art. 25c ust.. ( miejscowość, data ) ( podpis )Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego.. Dane Jednostki.. „W bieżącym roku obowiązują zmienione formularze oświadczeń .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Druki oświadczeń majątkowych - do pobrania..

3.Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.

rozmiar: 0,11MB.PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7060na6917]gminareszel.plUkazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych.. Załączniki.. deklaracji składanych przez radnych i pracowników gmin, powiatów oraz .31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>14 października 2019 14:19 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Oświadczenia majątkowe za 2014 r. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2018 roku; Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2019 roku; Oświadczenia majątkowe za 2019 r.DRUK - Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (PDF) autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier..

radnego gminy.

data wytworzenia: 2018-04-13. opublikował: Cenkier Karol.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".. Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego .Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.. Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy metryczka artyku .Pobierz załącznik: oświadczenie majątkowe radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego (966 Pobrań); Druk oświadczenia majątkowego członka ZWŁ, SWŁ, Sekretarza WŁ, Kierownika WSJO, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (382 Pobrań)Wzór - druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (149 KB)W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową..

Druk oświadczenia majątkowego za 2018 rok (koniec V kadencji) - formularz aktywny.rtf.

W załączeniu znajdą Państwo druki oświadczeń majątkowych radnych powiatu.. Starostwo Powiatowe w Pile al.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy , dnia r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. 10 wiadomości: » OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO » OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko KościelneJuż 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Oświadczenia majątkowe - aktywne druki 15 marca 2018 Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaDruk oświadczenia majątkowego radnego powiatu wzór oświadczenia wzór oświadczenia .. Drukuj Szczegóły Norbert Garecki Kategoria: Aktywne druki Opublikowano: 05 marzec 2018 Poprawiono: 05 marzec 2018 Odsłony: 962 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - AKTYWNE DRUKI..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt