Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 20192020 pdf
Termin 14 dni.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. Monika Koprynia-Bogacz; Awans zawodowy - DYPLOMOWANY Anna Lesner; Indywidualny plan rozwoju zawodowego Iwona Kwiatkowska-Fus; Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - język polski.1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobież cały dokument.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Katarzyna Zalewska Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej Rozpoczęcie stażu: 01.09.2014 r. Planowana data zakończenia: Bardziej szczegółowoRozwoju Zawodowego.. 2.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Ostródaz innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się .. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. z innymi - portale internetowe - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu § 6 ust.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Konsultacje z opiekunem stażu w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.Musi oczywiście napisać dwa plany rozwoju zawodowego adekwatne do okresu stażu - w każdej ze szkół i uwzględniające ich specyfikę (art. 9 f. 2 KN)..

2009 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

2 pkt.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Jana Pawła II w Chorzowie .. NawiązanieKatalog-> Dla nauczyciela-> Język polski-> Plany rozwoju zawodowego.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.. Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. czerwiec Dokumentacja1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego..

Awans na nauczyciela dyplomowanego.

- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. - Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Data rozpoczęcia stażu: - 01.. OdpowiedzOpracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt 3.. Planowana data zakończenia stażu: - 31.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)Plik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.docx na koncie użytkownika gusiaczek123 • folder TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Data dodania: 27 maj 2011Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.dotyczących awansu zawodowego: * Rozporządzenia MEN * Ustawa o systemie oświaty * Karta Nauczyciela - czytanie aktualności prawnych na łamach prasy oraz w Internecie, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego wrzesień 2014 2.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająUstalenie zasad współpracy ze stażystą Udział w kursie e - learningowym na temat zadań opiekuna stażu Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod Obserwacja zajęć prowadzonych przez wrzesień wrzesień wrzesień 1 raz w miesiącuIX.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Cały okres stażu.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO .. Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie 1 5,0 (2020-09-30)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123 32-400 Myślenice Czas trwania stażu: 1.09.2016 - 31.05.2017 r.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. - czyli do 20 września 2. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw.. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:- Karta Nauczyciela- Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.. mgr Zofia Cofałka - nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt