Oświadczenia majątkowe referendarzy kraków
serwis używa cookies w celach świadczenia usług (powiększanie tekstu AAA) oraz statystyk Google Analitics.. Starszy Referendarz Agnieszka Góra.pdf.. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowych W związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydanym w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020 o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21.02.2020 r., dla których administratorem jest .Oświadczenia sędziów i referendarzy .. Oświadczenie majątkowe sędziów zostaną zamieszczone w sieci na str.Referendarz sędzią - propozycja zmian w przepisach (10 Posty) Egzamin adwokacki A referendarz (3 Posty) Nieskuteczne doręczenie nakazu zapłaty w trybie rozporządzenia nr 1393/2007 (2 Posty) Niezasadny wpis w kw (2 Posty) Pierwokupu S.P.- Parku Narodowego, a przeniesienie wł. w celu zwolnienia z długu (2 Posty) umowa majątkowa (1 Posty)OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Starszy Referendarz Grzegorz Karcz.pdf.. Oświadczenia majątkowe; Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; ..

3.Oświadczenia sędziów i referendarzy .

Oświadczenia majątkowe; Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; .. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków), w wyniku którego dane te zostały upublicznione w sieci Internet, informujemy, że dostęp do oświadczeń majątkowych niektórych sędziów .Oświadczenia sędziów i referendarzy .. Oświadczenia majątkowe; Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; Wolne stanowiska .. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu.. z 2004 r., Nr 171, poz.1800 z późn.. zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych - 31 maja 2020 r. Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja .Oświadczenia sędziów i referendarzy .. Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy .Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U..

... Starszych referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt