Zaświadczenie o zdolności do pracy po zwolnieniu lekarskim

Oznacza to, że pracownica musi najpierw przedstawić pracodawcy zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające jej zdolność do pracy, a następnie może wykorzystać przysługujący jej .Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D", a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kodem „B".. Według art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, pracodawca powinien go …


Czytaj więcej

Klauzula informacyjna rodo zfśs

1 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż: 1.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. 2.Klauzula informacyjna nr 6 Obsługa ZFŚS W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz…


Czytaj więcej

Kto płaci za pobyt w schronisku dla bezdomnych

- Jeżeli bezdomny posiada dochód niższy niż 634 zł, albo nie ma go wcale to gmina płaci całe 100 % za pobyt bezdomnego w schronisku.W ocenie Rezcznika brak ustawowego sprecyzowania wysokości odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, skutkuje wadliwym przyjęciem przez rady gmin, że dopuszczalne jest wobec tej grupy ustalenie innej, niż dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie .Informacja dotycząca zmian zasad …


Czytaj więcej

Wezwanie do usunięcia odpadów wzór

do dnia 10 września.. Jak będzie wyglądać odbiór odpadów komunalnych przez firmy transportujące i przyjmujące te odpady od jednostek np. szkół oraz od osób fizycznych, które nie muszą być w rejestrze BDO?. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.WEZWANIE DO USUNIĘCIA URZĄDZEŃ NARUSZAJĄCYCH PRAWO WŁASNOŚCI Niniejszym, na podstawie art.222§2 kc wzywam P…


Czytaj więcej

Sprawa o podział majątku ile trwa

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę .Podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej - Cz. I.. Takie procesy mogą trwać nawet kilka lat i to wyłącznie w pierwszej instancji.. Długość sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, mnogości składników majątku i chęci porozumienia stron.. Jeżeli sąd rozwodowy dokona podziału zgodnie z propozycją małżonków to obciąży strony dodatkową opłatą 300…


Czytaj więcej

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i zakaz kontaktów

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. Przyniosła istotną zmianę, polegającą na tym, że od tej pory sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej toczą się w składzie jednego .Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej.. Zgodnie z prawem, kontakty z dzieckiem pozostają niezależne od władzy rodzicielskiej - to dwie odmienne kategorie, choć w praktyce się łączą.Aby uniemożliwić kontakt …


Czytaj więcej

Przejście z abonamentu na kartę play wzór

Sprawdziliśmy i policzyliśmy, co opłaca się bardziej.. Jak salon odmówi przyjęcia na piśmie, niech dadzą Ci to na piśmie.Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że możesz automatycznie zrezygnować z pracy.. Ostateczne zakończenie następuje po upływie 30 dni od złożonego przez nas wypowiedzenia.Świat Orange Przeniesienie numeru z abonamentu na kartę - opis procesu.. Pobierz umowę o wypowiedzenie usług telekomunikacyjnych.. KRS.. Dane rejestracyjne muszą się zgadzać z danymi u Twojego dotychc…


Czytaj więcej

Tytuł maila z cv bez ogłoszenia

oferty/symbol rekrutacji + coś od siebie np. Z 10-letnim doświadczeniem na stanowisko Marketing Managera, 123776;A może ma olewczy stosunek.. Podeślij swoje cv postaram się pomóc.. Oto co trzeba sprawdzić wysyłając mail z CV: Tytuł maila: Stanowisko, numer ref.. Dbałość o szczegóły Istotne, aby przed wysłaniem wiadomości sprawdzić, czy w adresie, tytule czy treści maila nie ma błędów .Właśnie skończyłam licencjat i szukam swojej pierwszej pracy.. Czy są wyrażenia, których absolutnie nie można u…


Czytaj więcej

Darowizna samochodu a ubezpieczenie oc

Obowiązek informacyjny ubezpieczalni o umowie darowizny samochodu pozostaje po stornie darczyńcy.. Poinformuj o darowiźnie ubezpieczyciela!. O podarowaniu pojazdu (lub jego części) darczyńca powinien poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę oc posiada pojazd.Rejestracja w wydziale komunikacji.. Uwaga: kiedyś po upływie terminu jej ważności była automatycznie odnawiana na kolejny rok, co miało tę wadę, że jeśli wykupiliśmy OC w innej firmie, a nie wypowiedzieliśmy w terminie sta…


Czytaj więcej

Sprawa w sądzie o wydanie paszportu

Małoletni staje się po prostu posiadaczem dokumentu, który umożliwia przekroczenie granicy oraz poświadcza dane osobowe w nim stwierdzone.Decyzja o odmowie wydania paszportu na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006r.. yyyy boi się,że będzie miał z nim utrudniony .ponadto w uzasadnionych wypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wnios…


Czytaj więcej