Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 34 etatu wzór

24 sierpnia 2019 r. Poleć znajomemu.. Obniżenie wymiaru czasu z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa może nastąpić maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie po takiej zmianie nie może być niższe niż minimalna płaca za pracę.Zakaz rozwiązania umowy o pracę wynikający z art. 186[1] K.p. nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu …


Czytaj więcej

Jak wymeldować męża z mieszkania komunalnego

Nie wiem, jak mam rozwiązać tę sytuację, bo chciałabym zdać to mieszkanie w Polsce, ale mój syn przebywa za granicą.. Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunkowy miałby zostać zniesiony.. Mieszkała u mnie kilka lat.. Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o ewidencji i dowodach osobistych Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu .Re: Wymeldowanie małżonka z mieszkania.. Kuzynka zerwała kontakt z rodziną i nie chce wymeldować …


Czytaj więcej

Jakie zmiany można wprowadzić w projekcie domu

Wykończenie i dopracowanie szczegółów aranżacji wnętrza to ulubione etapy wielu prywatnych inwestorów.. Choć projekt indywidualny będzie ściśle dopasowany do potrzeb jego rodziny, tańszy będzie projekt gotowy.Zmiany, ale jakie?. Są to: zmiana wymiarów fundamentów wynikające z miejscowych warunków gruntowych; zmiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. gazowej;Chcemy inaczej rozplanować instalację elektryczną w domu.. Choć oferta gotowych projektów jest tak szeroka, że każdy może…


Czytaj więcej

Apelacja oskarżonego od wyroku karnego wzór

wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu.. Wzór apelacji od wyroku w sprawie o przestępstwo 47 w podczas gdy okoliczności sprawy oraz prawidłowa i całościowa wykład-nia materiału dowodowego, a w szczególności okoliczności (…) prowadzą do wniosku, iż oskarżeni popełnili zarzucany im czyn; d) polegający na dowolnej, a w konsekwencji błędnej ocenie materiału dowo-Apelacja od wyroku karnego powinna spełniać wymogi nałożone przez ustawodawcę.. akt II K …


Czytaj więcej

Przedłuzona gwarancja ergo hestia

- Mnóstwo tam wyłączeń, czyli wskazań, kiedy to ubezpieczenie nie działa - mówi rzeczniczka praw konsumentów.. To jakaś ściema bo pewnie sprzedawcy mają niezłą prowizję jak to wcisną .Rzeszów/Przedstawicielstwo Detaliczne HESTIA: SZOPENA 15 A, 35-055 Rzeszów tel.. Kupiłem sobie tv w systemie ratalnym sprzedawca mi wcisnął ubezpieczenie na ten sprzęt wmawiając że jest obowiązkowe na spokojnie czytając w domu dopatrzyłem się klauzury że mogę z niego zrezugnować w przeciągu 30 dni.Z tego względu ż…


Czytaj więcej

Jakie pełnomocnictwo do komornika

Dzięki temu nie musisz się obawiać, że druga osoba zrobi coś wbrew twojej woli.Komornik w żadnym wypadku nie może prowadzić egzekucji z aktywów innych osób, czyli w tym wypadku z rachunku bankowego matki dłużnika.. Każdemu z nas może przytrafić konieczność wizyty w urzędzie, banku lub innych miejscach, gdzie dokonywane są tzw. oficjalne czynności.Co do kwestii pełnomocnictwa i ustawa mocą art. 18 nakazuje nam odpowiednio stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.. Podaj dokładne …


Czytaj więcej

Reklamacja przesyłki kurierskiej wzór

W niniejszym artykule omówimy 99% przypadków reklamacji kurierskich, w tym reklamacje do DPD, Poczty, Inpost, DHL i GLS.. Jeśli Twojej paczce przydażył sie nieszczęśliwy wypadek, doszło do jej uszkodzenia lub zgubienia to możesz zgłosić reklamację u przewoźnika, który obsługiwał twoją przesyłke kurierską.Reklamacja przesyłki kurierskiej może być złożona do firmy kurierskiej, lub do nadawcy (sprzedawcy).. Gdy zauważymy choćby drobne uszkodzenie paczki, to mamy prawo do sprawdzenia przy kurierze …


Czytaj więcej

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego 2020

Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadze…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności opłata

Wniosku takiego nie trzeba uzasadniać i nie ma podstaw aby nie został on uwzględniony przez sąd.pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej.. 1a.Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności Wniosek o wydanie, przesłanie odpisu postanowienia, wyroku ze stwierdzeniem prawomocności Wniosek o zezwoleni…


Czytaj więcej

Wniosek o urlop macierzyński gofin

Pobierz darmowy wniosek o urlop ojcowski i dowiedz się jak go wypełnić!Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć max.. Pełny urlop macierzyński wynosi obecnie w Polsce 52 tygodnie, w tym: 20 tygodni zarezerwowanych tylko dla matki; 6-tygodniowy urlop dodatkowy; 26-tygodniowy urlop rodzicielski.. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.. Instytucję urlopu ojcowskiego reguluje art. 182 3 Kodeksu pracy.. Pierwsze 20 tygodni urlopu są obli…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt