Wyrywkową kontrola trzeźwości w pracy

Piszemy o tym, jak zmieniły .Strona 2 - Możliwość prowadzenia wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników po wejściu w życie przepisów RODO jest kwestią sporną.. Samo badanie trzeźwości w miejscu pracy reguluje art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Dokument aktualny.. To efekt ustawy wdrażającej RODO od 4 maja 2019 roku.. Kontrowersje budzi dopuszczalność przeprowadzenia kontroli samodzielnie przez pracodawcę, bez wzywania odpowiedniego organu.Zawartość alk…


Czytaj więcej

Wniosek o zmniejszenie alimentów na dziecko wzór

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności też nie będzie argumentem, który automatycznie pozwoli na obniżenie alimentów.Przykładowo: jeśli domagasz się alimentów na dziecko w wysokości 600 zł miesięcznie, musisz pomnożyć tę kwotę przez 12 miesięcy, więc wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 7 200 zł.. Osobą legitymowaną do wniesienia pozwu o obniżenie alimentów jest zobowiązany orzeczeniem lub umową do uiszczania alimentów.zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego - np. ut…


Czytaj więcej

Propozycją nawiązania współpracy handlowej wzór

Jeżeli rozczarowałam - trudno.. profesjonalna oferta współpracy, wzór oferty handlowej, .Rzeczywiście,propozycja współpracy powinna nieść ze sobą obopólne korzyści.Każdy,lub prawie każdy bloger myśli o wypromowaniu swojego bloga.I myślę,że rozsądne i konkretne propozycje współpracy większość blogerów chętnie rozpatrzy.Niemniej jeśli chodzi o konkrety,to o nie właśnie trudno.Szkoła nie uczy konkretnego formulowania myśli.Ludzie mówią jakimiś skrótami .Najpopularniejszy jest list intencyjny o wsp…


Czytaj więcej

Pobierz wzór karty oceny pracy nauczyciela

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 9c ust.. Dzięki gotowym przykładom i metodom obliczeniowym świadczenia pracownicze będą zaś wyliczone co do złotówki, bez zbędnej zwłoki i narażania szkoły na odsetki.Dlanauczyciela.pl to portal wydawnictwa Nowa Era pełniący funkcję bazy i wyszukiwarki materiałów dydaktycznych ze wszystkich przedmiotów.. Lista może być także wykorzystana przez nauczyciela do samooceny pracy.Art.. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik…


Czytaj więcej

Odległość garażu blaszanego od granicy działki

W zależności od ułożenia blaszak ma być oddalony od granicy: o 4 metry, kiedy od jej strony znajduje się ściana z oknem lub drzwiami lub o 3 metry .Zgłoszenie - Garaż blaszany (budynek godpodarczy) Zgodnie z obowiązującymi przepisami garaż o powierzchni do 35m kw wymaga jedynie zgłoszenia lecz z pewnymi ograniczeniami: - usytuowanie budynku zgodnie z parag.. Podpowiadamy, kiedy blaszak jest usytuowany zgodnie z prawem i kiedy można budować bliżej granicy.. Dla mojej działki nie ma warunków zab…


Czytaj więcej

Wniosek o zmianę zabezpieczenia kontaktów opłata

535 zeMożemy sformułować wniosek następująco: Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia wniosku poprzez uregulowanie kontaktów Wnioskodawcy z małoletnim synem stron - Janem Nowakowskim, ur. 13 stycznia 2010 r. w Koszalinie, w ten sposób, że będą one odbywały się poza miejscem zamieszkania dziecka i bez udziału osób trzecich:Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, jakim jest wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, należy uiścić opłatę stałą w wysokości 40 zł, z wyjątkiem…


Czytaj więcej

Upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka

Upoważnienie.. Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.. Wyniki badań są przekazywane w formie …


Czytaj więcej

Pozew o zadośćuczynienie właściwość sądu

Właściwość miejscowa, Kodeks postępowania cywilnego, codziennie aktualizowany stan prawny.Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej pozew należy wytoczyć przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.. Zgodnie z poglądem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1970 r.Jakiś czas temu pisałem o zmianach prawa dotyczących właściwości sądów w sprawach o odszkodowania z OC.. Pozwala ona na określenie, który z właściwych rzeczowo sądów ma kompetencje do rozstrzy…


Czytaj więcej

Wniosek o wszczęcie egzekucji wzór 2020

pracy podległej mu Kancelarii Komorniczej w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w okresie od 13 marca 2020 r. .Wniosek o zarejestrowanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o. (KRS Z3) - wzór Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieckaWniosek egzekucyjny oraz Wniosek egzekucyjny o alimenty.. Wnioski podstawowe.. Możesz spokojnie użyć poniższego wzoru wniosku: Wniosek o wszczęcie egzekuc…


Czytaj więcej

Czy wniosek o interpretację indywidualną musi być na formularzu

Elementy wniosku o wydanie interpretacji.. • zasady wnoszenia opłat od wniosków - opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice.. Dostaniesz ją pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku.. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się za pomocą druku ORD-IN, do którego można…


Czytaj więcej