Czas na wyznaczenie terminu rozprawy

Złożyłam pozew z artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego (zmiana płci).. Z kolei, na podstawie art. 115 kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.Czasami zdarzają się sytuacje, w których niezależnie od nas samych, nie możemy stawić się na ustaloną rozprawę.. 348 kpk stanowi bowiem, iż rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki - czyli trudno dokładnie określić kiedy.. :cry: P…


Czytaj więcej

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2019

Potrzebujesz na to zezwolenia.. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydane czas nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r. Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą być wydane na czas nie dłuższy niż 5 lat.Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów …


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę

Można je pobrać z internetu, oczywiście bezpłatnie, i wypełnić.Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Macie może jakieś wzory podań, muszę napisać podanie o dofinansowanie szkolenia (nie związanego w 100% z moją pracą, ale mniejsza )…


Czytaj więcej

Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie

Zatem, zarzut podniesiony przez obowiązaną nie był zasadny.Wniosek o zabezpieczenie podlega rozpoznaniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni - należy jednak zaznaczyć, że termin ten ma charakter instrukcyjny i w znacznej większości wypadków rozpoznanie wniosku zajmie znacznie dłużej.. Z tego więc względu, nie ma podstaw do odrzucenia wniosku o zabezpieczenie z powołaniem się na przepis art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Odmienna interpretacja tego przepisu byłaby bowiem sprzeczna z istotą post…


Czytaj więcej

Art 42 ust 5c karty nauczyciela

1f.Temat: art. 42 KN Mówisz i masz!. Dodatkowo, Minister Edukacji Narodowej ma określić w drodze rozporządzenia wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek (art. 42 ust.. (uchylony) 1d. (uchylony) 1e.. 2 oraz w art. 5 zasady działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela ustawy - Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Ka…


Czytaj więcej

Zaproszenie na dzień mamy i taty tekst

w tytułach.. Mama i Tata idą na spacer, a ja przed nimi biegam i skacze Mama i Tata idą pod rękę, a ja im śpiewam taką pio.Teksty podziękowań dla rodziców mogą zostać umieszczone na statuetce lub dyplomie, które w przyszłości bez wątpienia staną się stałym elementem domowej ekspozycji w salonie lub sypialni.. Niosę dla mamy z ogródka kwiaty.. Zamów i odbierz za darmo w salonie empik ORYGINALNE.. godzina .Propozycje piosenek dla mamy i taty: linki do odsłuchania w tytułach.. PIOSENKA - „CO POWIE…


Czytaj więcej

Kontrakt menedżerski wzór gofin

Prowadzi to do wniosku, że wobec tej formy .Umowa o usługi księgowe - WZÓR UMOWY.. Na jej podstawie księgowy będzie prowadził dokumentację podatkową.. Nie ma uniwersalnego wzoru , który odzwierciedlałby idealny kontrakt menadżerski.Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wystawienia ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI DOCHODÓW Pieczęć pracodawcy/ nazwa i adres [1] [1]NIP pracodawcy znajduje się nie znajduje się w stanie: upadłości, likwidacji lub postępowania ugodowego (w tym naprawczego …


Czytaj więcej

Przekształcenie działki rolnej na rekreacyjną

Choć i to nie będzie sprawą łatwą.. Grunty rolne są często rozważanym przez nabywców indywidualnych, deweloperów czy przedsiębiorców miejscem pod budowę domu czy siedzimy firmy.. Ze względu na niższe ceny, wiele osób zdecydowało się na zakup gruntu rolnego z zamiarem przeznaczenia go pod budownictwo mieszkaniowe.. Nie dla wszystkich jednak działka siedliskowa to szansa na spełnienie marzenia o własnym domu.. Przekształcenie, czy też potoczne „odralnianie" odbywa się na dwa sposoby: Przekształce…


Czytaj więcej

Rozliczenie osoby zmarłej w roku podatkowym 2019

Wątpliwości budzi również kwestia wspólnego rozliczania, czy zachowania prawa do ulg i odliczeń.. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie łączne ze zmarłym małżonkiem, wiedz że utracisz uprawnienie do rozliczenia za dany rok jako osoba samotnie wychowująca dzieci.Rozliczenie straty po zmarłym przez kontynuującego działalność.. Oznacza to, że otrzymany druk PIT-40A/11A nie musi być w jakikolwiek sposób powielany lub wysyłany ponownie do urzędu skarbowego.W świetle przepisów Kodeksu postępowania cy…


Czytaj więcej

Zgoda marketingową w regulaminie

z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.Zgoda marketingowa powinna być wyraźna, dobrowolna, swobodnie i świadomie wyrażona, nie może być wymuszona, a administrator nie może uzależniać świadczenia usługi od wyrażenia zgody.Wyjątkiem jest jednak świadczenie usług albo przekazanie upominków lub uprawnień w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.W Polsce, aby dobrze prowadzić działania email marketingowe,…


Czytaj więcej