Zaliczka na poczet wynagrodzenia a składki zus

Dla osoby rozliczającej pracownika istotna jest informacja, jakiego rodzaju zaliczkę pobierze pracownik, czy będzie to zaliczka na poczet zakupów, czy na poczet wynagrodzenia - również ze względu na fakt, że inne będą zasady rozliczenia tej należności.Nadpłacone składki ZUS zaliczy z urzędu na poczet:zaległych lub bieżących składek albo przyszłych składek, jeśli pracodawca nie ma żadnych zaległości składkowych ani też bieżących zobowiązań do zapłaty, chyba że płatnik złoży wniosek o jej zwrot.T…


Czytaj więcej