Wypełniony arkusz obserwacji lekcji chomikuj
Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Arkusz obserwacji - Adaptacja dziecka do przedszkola (dla.. Temat lekcji: 2.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Następny.. Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na .prawidłowy przebieg lekcji.. 5.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .arkusze obserwacyjne • PRZEDSZKOLE • pliki użytkownika tu_iza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki matematyka.doc, arkusz obserwacji czterolatki ogólny.docOBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA: - Regionalne Centrum Rozwoju.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Rozmowa z nauczycielem przed lekcją 1.Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?.

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.arkusz obserwacji i diagnozy • pliki użytkownika beatka143 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Kwestionariusz sensomotoryczny Z. Przyrowskiego(1).pdf, Arkusz obserwacyjny dziecka z niepełnosprawnością OD kURECZK(1).docarkusze obserwacji • Dokumenty • pliki użytkownika Ewelajna1401 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej(1).doc, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.docARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Plik ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.doc na koncie użytkownika Adikomaniak • folder PRZ • Data dodania: 17 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

21.11.2013. przedmiot.. Uwaga!. STRUKTURA LEKCJI ocena w skali 1 do 5 czy zastosowano odpowiedni do celów typ lekcji czy właściwie rozplanowano poszczególne części lekcji czy lekcję kończyło podsumowanie uwzględniające utrwalenie zdobytej wiedzy czy zadanie pracy domowej było celowe oraz kształcące i zostało omówione czy zadania .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.Rodzaje obserwacji: - swobodna (piszemy to co widzimy - czynności nauczyciela i uczniów); - kwestionariuszowa (kwestionariusz obserwacji lekcji - ułatwia zbieranie danych i porządkowanie materiału obserwacyjnego).. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Lp.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Jest to obserwacja porównawcza z obserwacją wstępną i odbywa siępo lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacji realizuje zalecenia zapisane w arkuszu HOSPITACJA- ELEMENT NADZORU PEDAGOGICZNEGO (Borzęcki K, 1994) ZAPOWIEDZIANA możliwość wykazania się pełnymi zdolnościami nauczyciela, wpływa na niego motywująco iJak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?.

Wypełniony wzór arkusz hospitacji zajęć : Oonair Support.

Arkusz Obserwacji Lekcji - savedwebhistory.org - We Save.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI MATEMATYKI TYPU ZASADNICZEGO, ĆWICZENIOWEJ LUB POWTÓRZENIOWEJ I.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Cele lekcji.. Język .Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.I ETAP- obserwacja wstępna-to wstępne rozpoznanie, poznanie dziecka i jego możliwości.. Nauczyciel mianowany.. Powrót.. Załóż własny blog!Zaproponowany arkusz pozwala ustosunkować się niemal do każdego elementu obserwowanej lekcji, ale nie zawsze jest to potrzebne, więc można obserwować zajęcia wg wybranych części arkusza.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy..

Data obserwacji.

II ETAP- obserwacja okresowa- nauczyciel lepiej poznał dzieci, ich wiadomości, umiejętności oraz podjął działania stymulujące poszczególne jednostki.. OKO zakłada dobrowolność.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI .. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. Brak kwestionariusza nie odbiera rangi hospitacji.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Arkusz przed obserwacją 2.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Nauczyciel: - przedstawił uczniom cele lekcji.. 4.Poprzez obserwację efektów indywidualnej pracy uczniów oraz efektów pracy w grupach.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. Cele lekcji: 3.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. Umiejętność obserwowania faktów oraz robienia notatek początkowo bywa trudna dla nauczycieli.. Poprzedni.. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Stopień awansu zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt